poliuretan orta temperaturda elastomer döküm maşın

İstilik Elastomer Döküm Makinası

Məhsul haqqında məlumat


Döküm sənayesində iki növ maşın istifadə edilmişdir. Poliüretan bazarına görə son illərdə poliuretan döküm maşınlarının sayı artdı, müştəri tələbləri artdı .Ancaq ənənəvi texnologiya ümumiyyətlə aşağı təhlükəsizlik amilinə səbəb olan əl işləməsinə, pis iş şəraitinə əsaslanır. Yeni texnologiya ilə tanış olduqdan sonra, döküm maşınının miqdarı, dökmə maşını və qarışdırma maşını daha yaxşılaşır. Beləliklə, təhlükəsizlik məsələləri əsasən təkmilləşdirilmişdir.

Ənənəvi poliuretan döküm prosesi üçün, qabaqcıl texnologiyalar, işçi qüvvəsi, kifayət qədər təhlükəsizliyin olmaması, adətən kölgəli malların tökülməsi, yanğın hadisələri ilə müşayiət olunan bir çox tullantıya da səbəb yoxdur. Poliüretan termoplastik perfüzyon maşını göründükdən sonra, bir çox poliuretan istehsalçısı sənayedə mexanizasiyaya və əməliyyat proseslərinin avtomatlaşdırılmasına başlamışdır .Beləliklə, təhlükəsizlik məsələləri müəyyənləşdirilmişdir.